DISCIPLINE


Cadrele didactice din departamentul MEO desfasoara activitati la ciclul licenta si respectiv ciclul master cu studenti din cadrul mai multor facultati, dupa cum urmeaza:


Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale

An/Semestru Disciplina Specializare
An 1 / sem. 1 Applied Informatics 1 TST – lb. engleză
An 1 / sem. 2 Dispozitive electronice  
An 1 / sem. 2 Măsurări în electronică și telecomunicații  
An 1 / sem. 2 Programarea calculatoarelor  
An 2 / sem. 3 Measurements in Electronics and Telecommunications TST – lb. engleză
An 2 / sem. 4 Arhitecturi de rețea și internet  
An 2 / sem. 4 Microcontrolere  
An 2 / sem. 4 Microunde  
An 3 / sem. 5 Electronic Instrumentation for Measurements TST – lb. engleză
An 3 / sem. 5 Microwaves TST – lb. engleză
An 3 / sem. 5 Virtual Instrumentation TST – lb. engleză
An 3 / sem. 5 Aparate electronice de măsură și control TST – lb. română
An 3 / sem. 5 Aparate electronice de măsură și control EA – lb. română
An 3 / sem. 5 Bazele sistemelor de achiziții de date EA – lb. română
An 3 / sem. 5 Instrumentație virtuală EA – lb. română
An 3 / sem. 6 Electromagnetic Compatibility TST – lb. engleză
An 3 / sem. 6 Compatibilitate electromagnetica EA +TST– lb. română
An 4 / sem. 7 Procesoare de semnal EA – lb. română
An 4 / sem. 7 Senzori și actuatori EA – lb. română
An 4 / sem. 7 Software pentru electronică aplicată EA – lb. română
An 4 / sem. 7 Proiect cu procesoare EA3 – lb. română
An 4 / sem. 8 Biomedical Electronics TST – lb. engleză
An 4 / sem. 8 Design for Boundary Scan TST – lb. engleză
An 4 / sem. 8 Electronică medicală EA – lb. română
An 4 / sem. 8 Sisteme de control distribuit EA – lb. română
An 4 / sem. 8 Proiect de software pentru electronică aplicată EA3 – lb. română


Ciclul Master – programul de master Electonică Biomedicală (EB) este coordonat de Departamentul MEO

An/Semestru Disciplina Specializare
An 1/ sem. 1 Notiuni de anatomia si fiziologia omului EB - lb. română
An 1/ sem. 1 Tehnologii biomedicale EB - lb. română 
An 1 / sem. 1 Procesoare si sisteme de achizitie Opțional comun ETcTI 
An 1 / sem. 1 Antennas and Wave Propagation CN - lb. engleză 
An 1/ sem. 2 Biosenzori EB - lb. română
An 1/ sem. 2 Prelucrarea semnalelor si imaginilor biomedicale EB - lb. română
An 1/ sem. 2 Prelucrarea semnalelor si imaginilor biomedicale Proiect
An 1/ sem. 2 Vedere artificiala Opțional comun ETcTI
An 2/ sem. 3 Instrumentatie biomedicala EB - lb. română
An 2/ sem. 3 Medicină şi biologie computaţională EB - lb. română 


Facultatea de Automatica si Calculatoare

An/Semestru Disciplina Specializare
An 1 / sem. 2 Dispozitive electronice și măsurări CTI - lb. română 
An 2 / sem. 1 Principii, tehnici si dispozitive de masurare IS - lb. română


Facultatea de Mecanica

An/Semestru Disciplina Specializare
An 3 / sem. 1 Electronica Medicala SA - lb. română 


Facultatea de Management in Productie si Transporturi

An/Semestru Disciplina Specializare
An 4 / sem. 1 Masurari electrice si electronice IM/IEe - lb. română